Teixint Vincles- Inserció laboral i social de persones amb discapacitat

Teaser: El projecte vol establir noves connexions, interactuar i compartir aficions amb veïnes i veïns, sentir-se part activa de la societat , col·laborar en activitats de dinamització de barri , desenvolupar noves habilitats fins ara desconegudes, intercanviar coneixements, interessos i talents amb altres persones ... són algunes de les accions que fan que ens sentim persones valorades , que comptem i que la nostra qualitat de vida millori . D'això tracta el projecte « Teixint Vincles

Descripció:

Teixint Vincles és un projecte de la Fundació Tallers que treballen per que les persones amb discapacitat intel·lectual i / o problemes de salut mental tinguin les mateixes oportunitats que tenim tots: treballar, conviure i gaudir vivint amb la millor plenitud.

 El projecte vol establir noves connexions, interactuar i compartir aficions amb veïnes i veïns, sentir-se part activa de la societat , col·laborar en activitats de dinamització de barri , desenvolupar noves habilitats fins ara desconegudes, intercanviar coneixements, interessos i talents amb altres persones ... són algunes de les accions que fan que ens sentim persones valorades , que comptem i que la nostra qualitat de vida millori . D'això tracta el projecte « Teixint Vincles «.

2021

Llegeix més: Teixint Vincles- Inserció laboral i social de persones amb discapacitat

Yamuna. Habitatges socials i formació per a dones - Madagascar

Teaser: Es un programa de suport a dones soles amb fills al seu càrrec en situació d’extrema vulnerabilitat a Madagascar, que els proporciona habitatge i activitats generadores de recursos. Aquesta doble actuació suposa a les famílies, per una banda viure en un entorn molt més segur i establir entre elles una relació de solidaritat i suport, i per altra banda accedir a treball basat en criteris de comerç just que dona autonomia econòmica, i permet alliberar-se de la dependència del seu maltractador.

Descripció:

YAMUNA facilita 16 habitatges socials per a dones que han patit violència de gènere, així com parcel·les agrícoles i locals per la cooperativa de dones costureres i artesanes.

Es un programa de suport a dones soles amb fills al seu càrrec en situació d’extrema vulnerabilitat a Madagascar, que els proporciona habitatge i activitats generadores de recursos. Aquesta doble actuació suposa a les famílies, per una banda viure en un entorn molt més segur i establir entre elles una relació de solidaritat i suport, i per altra banda accedir a treball basat en criteris de comerç just que dona autonomia econòmica, i permet alliberar-se de la dependència del seu maltractador.

Actualment viuen en el barri social 30 persones, les dones col·laboren amb un petit lloguer social. Allà reben l’atenció de la treballadora social, hi tenen latrines i dutxes, electricitat i guardes a la nit, i es fa el manteniment dels habitatges, tot a càrrec de l’entitat.

YAMUNA dona suport a una formació en agro-ecologia: actualment 11 dones disposen de parcel·les agrícoles i una formadora especialitzada.

Pel que fa a l’activitat de costura i artesania, hi ha 9 dones. Tenen al seu abast el local amb un petit lloguer, manteniment de les màquines de cosir i suport tècnic, se les ajuda en la recerca de nous clients locals, i es compren alguns articles quan es necessiten per els altres projectes de l’ONGD.

2021

Llegeix més: Yamuna. Habitatges socials i formació per a dones - Madagascar

We Badingo- Projecte per ajudar a la comunitat de dones agricultores d’Amdalai, Gàmbia.

Teaser: Tenim la voluntat de dedicar-nos a acompanyar la comunitat d'Amdalai, un poble rural de 800 habitants de Gàmbia, petit país a l'oest del Continent Africà. Més del 60% de la població gambiana viu de l’agricultura. Les dones representen més de la meitat de la força de treball en aquest sector i generen el 40% de la producció agrícola total. La majoria de dones a les zones rurals de Gambia viuen per sota del llindar de pobresa, amb menys d’1,25 dòlars al dia segons la IFAD.

Descripció:

Volem plantar una llavor fomentant la implicació comunitària de les dones.

Tenim la voluntat de dedicar-nos a acompanyar la comunitat d'Amdalai, un poble rural de 800 habitants de Gàmbia, petit país a l'oest del Continent Africà. Més del 60% de la població gambiana viu de l’agricultura. Les dones representen més de la meitat de la força de treball en aquest sector i generen el 40% de la producció agrícola total. La majoria de dones a les zones rurals de Gambia viuen per sota del llindar de pobresa, amb menys d’1,25 dòlars al dia segons la IFAD.

Creiem que les comunitats de dones són una dimensió clau per a aconseguir un millor desenvolupament dels pobles, ja que són elles les que actuen com a líders per la feina que porten a terme en les cadenes de seguretat alimentària -horts comunitaris i cuines-.

Després de fixar-nos en els diferents rols establerts en aquestes comunitats, hem decidit donar importància i integrar al projecte a lxs joves, com a contrapart i via de comunicació directa, ja que amb el seu component de mobilització i la seva energia, ens assegurem generar iniciatives sostenibles i equitatives per al canvi.

En conclusió, pretenem accionar una mobilització de la comunitat per al seu desenvolupament i bé comú.

En aquest moment, We Badingo pretén millorar la infraestructura de l’hort comunitari de les dones d’Amdalai, de 8000m2. Cal fer una tanca perimetral d’aquest, instal·lar un sistema de rec (actualment només conten amb dos pous sense politges, dos forats dels que extreuen aigua d’una manera perillosa i que perjudica la salut física d’aquestes dones). El projecte de We Badingo consta de tres fases, la primera és en la que ens trobem ara, la construcció, que requereix d’aportació econòmica. La segona és la constitució de les dones com a cooperativa per a una millor gestió dels recursos i de les despeses i beneficis i la tercera és la formació de les dones per a una agricultura més sostenible.

2021

Llegeix més: We Badingo- Projecte per ajudar a la comunitat de dones agricultores d’Amdalai, Gàmbia.