We Badingo- Projecte per ajudar a la comunitat de dones agricultores d’Amdalai, Gàmbia.

Teaser: Tenim la voluntat de dedicar-nos a acompanyar la comunitat d'Amdalai, un poble rural de 800 habitants de Gàmbia, petit país a l'oest del Continent Africà. Més del 60% de la població gambiana viu de l’agricultura. Les dones representen més de la meitat de la força de treball en aquest sector i generen el 40% de la producció agrícola total. La majoria de dones a les zones rurals de Gambia viuen per sota del llindar de pobresa, amb menys d’1,25 dòlars al dia segons la IFAD.

Descripció:

Volem plantar una llavor fomentant la implicació comunitària de les dones.

Tenim la voluntat de dedicar-nos a acompanyar la comunitat d'Amdalai, un poble rural de 800 habitants de Gàmbia, petit país a l'oest del Continent Africà. Més del 60% de la població gambiana viu de l’agricultura. Les dones representen més de la meitat de la força de treball en aquest sector i generen el 40% de la producció agrícola total. La majoria de dones a les zones rurals de Gambia viuen per sota del llindar de pobresa, amb menys d’1,25 dòlars al dia segons la IFAD.

Creiem que les comunitats de dones són una dimensió clau per a aconseguir un millor desenvolupament dels pobles, ja que són elles les que actuen com a líders per la feina que porten a terme en les cadenes de seguretat alimentària -horts comunitaris i cuines-.

Després de fixar-nos en els diferents rols establerts en aquestes comunitats, hem decidit donar importància i integrar al projecte a lxs joves, com a contrapart i via de comunicació directa, ja que amb el seu component de mobilització i la seva energia, ens assegurem generar iniciatives sostenibles i equitatives per al canvi.

En conclusió, pretenem accionar una mobilització de la comunitat per al seu desenvolupament i bé comú.

En aquest moment, We Badingo pretén millorar la infraestructura de l’hort comunitari de les dones d’Amdalai, de 8000m2. Cal fer una tanca perimetral d’aquest, instal·lar un sistema de rec (actualment només conten amb dos pous sense politges, dos forats dels que extreuen aigua d’una manera perillosa i que perjudica la salut física d’aquestes dones). El projecte de We Badingo consta de tres fases, la primera és en la que ens trobem ara, la construcció, que requereix d’aportació econòmica. La segona és la constitució de les dones com a cooperativa per a una millor gestió dels recursos i de les despeses i beneficis i la tercera és la formació de les dones per a una agricultura més sostenible.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

La comunitat de dones agricultores d’Amdalai, Gàmbia.

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

Des de We Badingo creiem que la fòrmula per al desenvolupament de les comunitats és fer-los la primera empenta i no crear vincles de dependència. Creiem que els projectes han d’acabar sent autosostenibles així com les comunitats que els reben. D’altra manera, no s’està ajudant sinó perjudicant a les comunitats a no poder sortir endavant a causa d’un establiment de necessitat de vincle amb les ONG.

Creiem que el nostre projecte té una base de coneixement del terreny i que és un treball directe amb la comunitat local d’Amdalai i que la nostra principal voluntat és ser una empenta, ser una llavor que acabi florint en el seu benefici i que puguin mantenir i cuidar sense que nosaltres hi siguem més. Per aconseguir això, necessitem un capital inicial per dotar de condicions a la comunitat perquè pugui avançar.

Import que necessita el projecte presentat per poder tirar endavant: 15.041,64 €.

  • 4200€.

 

2021