Teixint Vincles- Inserció laboral i social de persones amb discapacitat

Teaser: El projecte vol establir noves connexions, interactuar i compartir aficions amb veïnes i veïns, sentir-se part activa de la societat , col·laborar en activitats de dinamització de barri , desenvolupar noves habilitats fins ara desconegudes, intercanviar coneixements, interessos i talents amb altres persones ... són algunes de les accions que fan que ens sentim persones valorades , que comptem i que la nostra qualitat de vida millori . D'això tracta el projecte « Teixint Vincles

Descripció:

Teixint Vincles és un projecte de la Fundació Tallers que treballen per que les persones amb discapacitat intel·lectual i / o problemes de salut mental tinguin les mateixes oportunitats que tenim tots: treballar, conviure i gaudir vivint amb la millor plenitud.

 El projecte vol establir noves connexions, interactuar i compartir aficions amb veïnes i veïns, sentir-se part activa de la societat , col·laborar en activitats de dinamització de barri , desenvolupar noves habilitats fins ara desconegudes, intercanviar coneixements, interessos i talents amb altres persones ... són algunes de les accions que fan que ens sentim persones valorades , que comptem i que la nostra qualitat de vida millori . D'això tracta el projecte « Teixint Vincles «.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

Fundació Tallers

 

2021