Online Training- Impulsant la formació del professorat a Malawi

Teaser: L’ONG Petits Músics del Món amb la pandèmia s’ha reorientat generant i concretant nous projectes, com la proposta Impulsant la formació del professorat a Malawi, Moçambic i Zimbàbue – Online Training. El nostre projecte segueix treballant en l’apoderament a través de l’educació, usant la música com a element vehicular. Aquest projecte es va iniciar fa 6 mesos i es basa en una formació online que ens ha permès arribar a molts més professors i a més països: Malawi, Moçambic i Zimbàbue.

Descripció:

L’ONG Petits Músics del Món amb la pandèmia s’ha reorientat generant i concretant nous projectes, com la proposta Impulsant la formació del professorat a Malawi, Moçambic i Zimbàbue – Online Training. El nostre projecte segueix treballant en l’apoderament a través de l’educació, usant la música com a element vehicular. Aquest projecte es va iniciar fa 6 mesos i es basa en una formació online que ens ha permès arribar a molts més professors i a més països: Malawi, Moçambic i Zimbàbue. S’està formant a 26 professors en habilitats didàctiques i pedagògiques, lideratge i planificació d’una aula i en competències digitals, docents i musicals.

 

Com activadors de l’aprenentatge, els docents són una peça fonamental per aconseguir un canvi significatiu en la qualitat educativa. I la formació de mestres és cabdal per a transformar la base social des de les primeres etapes educatives i per a crear un projecte auto sostenible de llarg abast.

 

Aquest projecte suposarà la millora del sistema educatiu i l'educació brindada als infants de Malawi i l’augment de les possibilitats de futur de molts nens i nenes de Malawi, Moçambic i Zimbàbue. És una iniciativa sorgida en plena pandèmia que ha esdevingut una gran oportunitat per a arribar a molts més joves i professors amb un menor cost.

 

Aquesta formació es duu a terme en línia a través de la plataforma Zoom, amb sessions de 2 hores i mitja setmanals de formació als docents. S’aprofita l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar la formació d’aquests docents. A més, s’utilitza una plataforma virtual didàctica (Google Classroom) on es publiquen exercicis pràctics, lectures, materials digitals, les qualificacions del curs i les gravacions de les sessions realitzades.

 

Petits Músics del Món necessita el vostre suport per seguir desenvolupant aquest projecte.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

Els destinataris dels vostres diners seran els docents del centre educatiu i de l’organització malawiana Music Crossroads Malawi, per tal de fer front al cost d’internet i els salaris dels formadors encarregats de realitzar la formació. Aquestes despeses permeten que se segueixi formant als professors de Malawi, Moçambic i Zimbàbue i s’aconsegueixi que més infants rebin una educació de qualitat.

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

A Catalunya hi ha greus mancances, però a Malawi, Moçambic i Zimbàbue les mancances són molt més greus i profundes. Aquí patim per la pandèmia, però un sistema educatiu deficitari, la pobre formació del professorat, la baixa escolarització, l’abandonament prematur de l’escola, les ràtios desmesurades d’alumnes per professor, la falta de recursos per a l’educació i la pobresa són una pandèmia encara més greu i amb molts més afectats.

 

És important col·laborar en aquest projecte perquè formar als professors esdevé el primer pas per poder trencar amb aquest cercle de pobresa i millorar la qualitat de l’educació. La figura dels docents és molt important en l’educació dels infants i la seva formació pedagògica i didàctica és clau pel desenvolupament del sistema educatiu de Malawi, Moçambic i Zimbàbue.   

Import que necessita el projecte presentat per poder tirar endavant: 15.041,64 €. Aquest import fa referència a les despeses mensuals de:

  • Connexió a internet a Moçambic: 115,31 €.
  • Connexió a internet a Zimbàbue: 191,47 €.
  • Connexió a internet a Malawi: 346,69 €.

Salari de la professora encarregada de la formació: 600 €.

 

2021