PETITS MUSICS DEL MON

Descripció:

Petits Musics del Mon és una ONG declarada d’utilitat pública, creada a Sant Cugat i que aposta per la cooperació i el desenvolupament educatiu i cultural com a eina real per a transformar les situacions de països com Malawi.
És fantàstic enviar, llet i feina, medecines i tot el que us pugui passar pel cap, de fet ja fa molts anys que ho fem i la situació no ha canviat gaire, en molts casos a empitjorat.

Canviar la mentalitat de la gent, “empoderar” les persones i la societat creiem que poden donar un fruit diferent i provocar una transformació real.

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

L’equip de formadors de Music Crossroads Malawi, la nostra contrapart a aquell país

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

Perquè, encara que també construïm aules, lavabos a escoles, posem teulades ,... creiem que el que és fonamental és el desenvolupament educatiu i cultural i per això necessitem garantir els salaris dels formadors que ho estan fent possible.

 

Adjunta imatges relacionades amb la proposta que presentes, enllaços multimèdia o altra informació que consideris d’interès per poder valorar la idoneïtat de la proposta:

www.petitsmusics.org també es poden seguir a instagram, facebook i twitter.

 

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

Sou dels professors de Malawi durant 1 any: 12.000 eur