La Floresta Contra Fronteres (LFCF)

Descripció:

 LFCF som un grup de persones del barri amb recorregut en projectes autogestionats per a la solidaritat entre els pobles i les persones, especialment promovent el treball i la cooperació amb persones migrades, però oferint també resposta a qualsevol situació de vulnerabilitat.

D’un temps ençà, des de l’obertura del centre de protecció de joves al barri, LFCF inicia un projecte local per participar activament en el procés d’inclusió d’aquests joves, generant una convivència conscient i enriquidora pel conjunt de la nostra comunitat.

Aquests nous veïns, que han emprès un viatge cap a l’Europa del somni, fugint de la precarietat econòmica, d’un futur sense expectatives o de situacions de violències, es troben en el nostre territori sense una xarxa sòlida, sense adults referents, amb dificultats per regularitzar la seva documentació... i malauradament, amb poc recorregut en el sistema de protecció a la infància.

En aquest context, LFCF es planteja tres grans eixos de treball:

INCLUSIÓ: La coneixença mútua. Per tal d’aconseguir una ràpida inclusió, es proposen diferents activitats que permetin el vincle: parelles lingüístiques, activitats esportives, trobades culturals... generant un teixit de coneixença i confiança en el que qualsevol proposta és benvinguda.

HABITATGE I MENTORIA: Promoure l’acollida temporal en cases de veïns i veïnes de La Floresta, acompanyant-los en aquesta etapa transitòria mentre adquireixen l’autonomia suficient per emprendre el seu propi viatge cap a la vida adulta. La persona acollidora i la persona mentora treballen conjuntament, amb el suport del col·lectiu, per poder acompanyar el jove en tots els seus reptes, especialment tràmits i papers.

FORMACIÓ/OCUPACIÓ: Pas previ per a l’autosuficiència econòmica. Acompanyar en l’itinerari formatiu individual, ajudant-los a conèixer els recursos i els circuits de formació fomentant la formació professional/laboral i l’aprenentatge de les llengües (català i castellà) oferts per institucions públiques o entitats especialitzades. Fomentar les experiències professionals, acompanyar en els tràmits de matriculació i finançar-ne els costos de material i transport, sempre que sigui possible. Gestionar un banc del temps a mode d’intercanvi de feines.

Aquesta iniciativa està oberta a qualsevol persona que hi vulgui participar, tant en el grup motor com en les activitats concretes que es proposen. Qualsevol persona que vulgui col·laborar, es pot posar en contacte amb el col·lectiu a través del correu-e o omplint la butlleta.

 

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

La Floresta Contra Fronteres (LFCF), a través de la cooperativa coop57 SCCL

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

LFCF és un projecte comunitari de solidaritat entre veïns i veïnes que fa un esforç per a promoure la convivència i integració dels joves migrats sols sense referents adults.
És admirable el compromís dels veïns/es que acullen a casa seva a joves immigrats, a qui donen suport per a tirar endavant, i és necessari que entre tot@s puguem fer front a les despeses per a fer possible l’accés dels joves a formació, transport, tràmits i despeses del projecte d’acollida en general. 

Adjunta imatges relacionades amb la proposta que presentes, enllaços multimèdia o altra informació que consideris d’interès per poder valorar la idoneïtat de la proposta: 

https://elcugatenc.cat/la-floresta/la-floresta-fronteres-fomenta-el-veinatge-menors-estrangers-que-han-migrat-referents

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

 2.000 Euros