Fundació Roure

Descripció:

La Fundació Roure és una entitat arrelada a Ciutat Vella, que atén necessitats bàsiques de la gent gran i famílies desfavorides.

Dóna eines perquè totes les persones puguin ser autònomes i es fa un seguiment personalitzat a totes les persones.

Actualment desenvolupem 10 projectes diferenciats en 3 àrees:
1- Projectes de gent gran
2- Projectes assistencials
3- Projectes solidaris

L’atenció diària arriba a 600 persones.

Fundació Roure treballar amb l’objectiu de prevenir situacions de marginació i aïllament. Atén i supervisa el benestar de les persones més fràgils per a millorar la seva qualitat de vida.

Amb un treball en xarxa, sensibilitza la societat, mitjançant les persones, empreses i fundacions.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

Famílies més desfavorides i el col·lectiu de la gent gran.

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

Actualment, per manca de recursos, no es poden atendre totes les persones que ho necessitarien, hi ha una llista d’espera per accedir al servei de menjador per a famílies, el rebost comunitari i el servei domiciliari,  de suport per a la gent gran.

 

Adjunta imatges relacionades amb la proposta que presentes, enllaços multimèdia o altra informació que consideris d’interès per poder valorar la idoneïtat de la proposta:

www.fundacioroure.org
https://www.fundacioroure.org/qui-som/#memories
https://www.fundacioroure.org/que-fem/

Els projectes als quals es destinaria l’ajut serien:

https://www.fundacioroure.org/projectes/#rebost-comunitari
https://www.fundacioroure.org/projectes/#apats-en-familia
https://www.fundacioroure.org/projectes/#suport-en-domicilis

 

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

2000 €