PETITS MUSICS DEL MON (ONG declarada d’utilitat publica)

Descripció:

ONG dedicada al desenvolupament social a través de l’educació a Malawi, amb la música i la dansa com a eines de treball. Malawi és un dels 5 països més pobres de l’Àfrica, amb aules amb 200 alumnes i un o dos professors per aula, l’educació es fa gairebé impossible i els nois, i especialment les noies abandonen abans d’hora l’escola. Petits Músics del Mon també desenvolupa un intens projecte de sensibilització a través d’un programa inclòs al Pla de dinamització educativa de l’Ajuntament de Sant Cugat que permet donar a conèixer la realitat de Malawi a escoles i instituts de Sant Cugat.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

L’ONG Petits Musics del mon, usarà els diners per a la realització dels seus projectes:
sous dels professors de Malawi, beques escolars, millora dels centres escolars, projectes amb afectats per albinisme, ...

 

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

Per moltes raons, una molt vigent actualment és que no cal evitar les pasteres que venen de l’Africa, sinó desenvolupar en origen potenciant la millor eina, l’educació al país. Eina fonamental per a acabar amb la corrupció i la manca de possibilitats.

 

Adjunta imatges relacionades amb la proposta que presentes, enllaços multimèdia o altra informació que consideris d’interès per poder valorar la idoneïtat de la proposta:

www.petitsmusics.org també es poden seguir a instagram, facebook i twitter.

 

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

  • Compra del solar on treballa la contrapart a Malawi 26.000 eur
  • Sou dels professors de Malawi durant 1 any 12.000 eur
  • Condicionament dels lavabos d’una escola 6.000 eur
  • Beques escolars 400 eur/nen i any
  • Edició de material escolar basat en la seva pròpia cultura 12.000 eur (ja es va fer un primer llibre que avui és referència obligatòria a totes les escoles del país)