Servei d’acompanyament als i les artistes amb alt nivell de dependència (Windown)

Descripció:

Qui? El col·lectiu d’artistes Windown

Què? Presenta una acció artística d’impacte sociocultural

Quan? Durant l’any 2019

On? A Sant Cugat del Vallès

Per què? Per posar en marxa un servei de transport que permeti als artistes accedir al Centre d’Art Maristany

Windown és una associació sense afany de lucre que dinamitza activitats de creació artística amb una mirada inclusiva.

Neix a Sant Cugat del Vallès i pren com a seu de la seva activitat el centre d’art Maristany. Windown sorgeix com una iniciativa de diferents persones vinculades a l’art i amb una inquietud social que s’orienta a la promoció del talent creatiu de persones en risc d’exclusió social.

Algunes de les persones que participen, o bé han participat als tallers Windown presenten alts nivells de dependència pel que fa a l’hora de decidir i accedir als tallers. Per tant, per diferents motius, com ara: manca d’autonomia en el desplaçament i carència d’acompanyament, queden exclosos.

Donada aquesta situació, ens hem plantejat donar resposta a aquesta problemàtica articulant un servei de transport per aquests artistes, i facilitar així la seva participació en els tallers.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

Persones amb alt nivell de dependència

 

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

Per desenvolupar un projecte d’inclusió sociocultural per persones en situació de necessitat de suport social.

Per facilitar l’accessibilitat al centre d’art Maristany a artistes amb baix nivell d’autonomia personal

Si col·laborem amb aquest projecte es podrà contractar un servei de recollida, transport i retorn dels artistes al seu domicili.

 

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

5.000 euros