Emergència a Beira (Moçambic) després del cicló

Descripció:

Rehabilitació del sistema de canalització d’aigua de la residència d’estudiants d’Amizade, Junts amb Moçambic destruït pel cicló Idai, a la ciutat de Beira.

El pas del cicló Idai pel sud-est d’Àfrica ha sigut devastador. Una de les regions que més danys ha sofert ha sigut la zona de Beira a Moçambic. En allà l’Associació Amizade, Junts amb Moçambic té la seva residència d’estudiats que ha quedat greument malmesa, especialment el sistema de canalització y la coberta de l’edifici. La reconstrucció del sistema de canalització requereix una reparació de manera urgent.

Llegeix més: Emergència a Beira (Moçambic) després del cicló

Espai Respir

Descripció:

L’Espai Respir és un projecte de l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer del Vallès Occidental. El projecte es duu a terme a la Casa de Cultura, oferint 3 hores diàries de servei, 4 dies a la setmana, un total de 12 hores setmanals.

Ofereix atenció directe a les persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer i/o altres demències, promovent l’estimulació social, cognitiva i física per aquest col·lectiu, el qual es troba en risc d’exclusió social. Així mateix, pretén oferir un espai de descans a qui cuida, deslliurant unes hores al dia de la tasca de la cura, per tal que disposi de temps per a si mateix, ja que entenem que si qui cuida, no es cuida, no podrà cuidar amb tota l’energia positiva que es necessita.

Llegeix més: Espai Respir