Emergència a Beira (Moçambic) després del cicló

Descripció:

Rehabilitació del sistema de canalització d’aigua de la residència d’estudiants d’Amizade, Junts amb Moçambic destruït pel cicló Idai, a la ciutat de Beira.

El pas del cicló Idai pel sud-est d’Àfrica ha sigut devastador. Una de les regions que més danys ha sofert ha sigut la zona de Beira a Moçambic. En allà l’Associació Amizade, Junts amb Moçambic té la seva residència d’estudiats que ha quedat greument malmesa, especialment el sistema de canalització y la coberta de l’edifici. La reconstrucció del sistema de canalització requereix una reparació de manera urgent.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

L’Associació Amizade, Junts amb Moçambic és una petita ONG catalana que treballa per possibilitar l'accés a l'educació superior als joves més desfavorits de la ciutat de Beira, a Moçambic. Contribueixen amb els seus projectes al desenvolupament professional dels estudiants amb pocs recursos, per tal de millorar les seves condicions de vida i perspectives de futur.

Fa més de deu anys que proporcionen beques d'estudis, i des de l'any 2018 disposen d'una residència pròpia per oferir als seus becats i als estudiants de fora de la ciutat que necessiten allotjament. A més a més d'un lloc a on viure de manera confortable mentre cursen els seus estudis, també fomenten els valors de convivència, responsabilitat i solidaritat entre els usuaris de la seva llar.

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

La residència d’estudiants d’Amizade, Junts amb Moçambic ha aconseguit acollir en menys d’un any des de la seva construcció el seu màxim de capacitat. Actualment són 10 joves estudiants que viuen a la residència i que sense un sistema de canalització per poder proveir-se d’aigua potable pateixen el risc de contagi de malalties tropicals. D’altra banda sense un sistema de canalització també existeix el risc de que la coberta continuï deteriorant-se el que comporta un risc afegit a la situació actual.

 

 

ADJUNTA IMATGES RELACIONADES AMB LA PROPOSTA QUE PRESENTES, ENLLAÇOS MULTIMÈDIA O ALTRA INFORMACIÓ QUE CONSIDERIS D’INTERÈS PER PODER VALORAR LA IDONEÏTAT DE LA PROPOSTA:

projecte6

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

Entre 2.000 i 3.000 €