Marcadors d'atenció per a detecció primerenca de TEA (trastorns de l'espectre autista).

Descripció:

Investigacions prèvies han mostrat que existeixen diferències en la percepció visual de nens autistes i nens no autistes. Aquesta proposta té l’objectiu principal de:

Trobar marcadors en la percepció audiovisual en nens autistes que serveixin per fer un screening d'hora.

Metodologia
Mitjançant, l’electroencefalografia (EEG), es proposa efectuar un seguiment de dos grups, un amb trastorns associats a l'espectre autista, i un altre, de control. Analitzar l'activació de les zones premotores del cervell en activitats de visionat audiovisual d'esdeveniments socials i manipulació d’objectes. Aquesta zona cerebral i la seva diferent activació, s'ha connectat amb el trastorns autistes, però calen més investigacions.

Interès
Trobar un mètode senzill, econòmic i ràpid, per a atenció primària, prèvia a la derivació als especialistes. Avançar cap a un protocol / test visual i una aplicació que permeti el seu ús senzill en l’àmbit de la medicina general.

 

Qui serà el destinatari o els destinataris dels nostres diners?

Els investigadors Celia Andreu-Sánchez i Miguel Ángel Martín-Pascual, del grup de recerca Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona (www.neuro-com.es).

 

 

Per què creus que és important col·laborar en aquest projecte que presentes?

La literatura científica ens confirma que hi ha diferències en l’atenció i la percepció audiovisual entre nens autistes i nens que no ho són. Amb aquesta investigació, pretenem avançar en el coneixement d’aquests marcadors per avançar el diagnòstic.

 

Adjunta imatges relacionades amb la proposta que presentes, enllaços multimèdia o altra informació que consideris d’interès per poder valorar la idoneïtat de la proposta:

Desenvolupament de recerca amb electroencefalografia feta per nosaltres:
https://www.jove.com/video/57321/using-electroencephalography-measurements-high-quality-video

El nostre grup de recerca a la UAB:
http://www.neuro-com.es/

Llistat de les nostres investigacions:
http://www.neuro-com.es/Publications.html

 

 

IMPORT QUE NECESSITA EL PROJECTE PRESENTAT PER PODER TIRAR ENDAVANT:

Aquest projecte té un pressupost al voltant dels 173.000€. Nosaltres tenim cobert en torn als 125.000€, mitjançant recursos propis dels investigadors i col·laboracions amb altres institucions. Aquí demanen una part per a l’anàlisi de dades i la captació de proves electroencefalogràfiques als nens i presentació d’estímuls audiovisuals de les proves. Aquesta part és molt important perquè, amb això, un cop superats els tràmits administratius i gestionat els accessos al subjectes, els experiments podrien començar. Qualsevol ajut serà benvingut.

Descripció Import
Llicència software MATLAB amb toolboxes d’anàlisi 3500 €
Caps d’EEG per a nens 600 €
Pantalles i tabletes per presentació d’estímuls audiovisuals 2300 €

TOTAL = 6400 €